Kallelse till Nordens Ljus AB stämma

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (pub), 556235-36-14, kallas härmed till årsstämma onsdagen  den 22 maj 2019 klockan 18 00 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 125, Stockholm.

Anmälan skall göras till vd@nordensljus.se senast 15 maj.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 20. Aktieägare kan även beställa handlingar via mail vd@nordensljus.se

Sker deltagande med hjälp av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Öppna pdf-filen och ta del av dagordningen för stämman

Vill du vara med och forma Nordens Ljus Framtid?

De två senaste åren har varit händelserika för Nordens Ljus. Vi har bland annat fått nytt tillfälligt byggnadslov,  med en ny flytt i sikte inom ett par års tid och vi har nya krögare.

De kommande åren kommer också att bli händelserika och spännande med planering och genomförande av flytt till Norr Mälarstrand. För de praktiska och ekonomiska åtgärder som flytten kommer att kräva behöver vi all hjälp vi kan få från intresserade medlemmar och aktieägare.

Inför stämman i maj behöver vi hitta flera nya styrelseledamöter och vi vänder oss nu till Dig med frågan om Du intresserad av att hjälpa till och arbeta i aktiebolagets styrelse.

Om Du känner att detta är något du gärna vill engagera dig i kontakta då någon av oss så berättar vi lite mer .

Stockholm 2019-04-09

 Per Strandin Ordf Nordens ljus AB

E-post per@strandin.com

Telefon  070- 842 39 83

 Jan Olofsson VD Nordens Ljus AB

E-post jan.gr.olofsson@telia.com

Telefon 070-518 08 96