Kontakt

Besöksadress: Kungsholms strand 125.Pråmens position markeras av ankaret på kartan. Klicka här för att se en större karta.

Kontaktpersoner
Ordförande:
Pia Holm-Johansson
pia.holmjohansson@gmail.com

Tel. 070-302 68 05


Kassör och Medlemsärenden:
Mille Nylander
mille.nylander@gmail.com

Tel. 070-990 50 51
Bankkonto Handelsbanken  6194-470 726 121
Pressansvarig:
Marianne
Hühne Von Seth 
marianne.huhne@outlook.com


070-749 28 10
Klubbens styrelse hittar du här.
Galleriet
Information hittar du här.