Klubbens styrelse

Läs mer om nyheter och information från styrelsen under rubriken styrelsenytt. För kontaktuppgifter, titta på sidan kontakt.
Klubbens sammansättning efter årsmötet 2021 
Pia Holm-Johansson pia.holmjohansson@gmail.com  Ordförande/klubbmästare
Mille Nylander Kassör
Jörgen Widsell  Ledamot
Bengt Bruzelli Ledamot
Marianne
Hühne Von Seth marianne.huhne@outlook.com
Ledamot/pressansvarig
Lena Wollin Ledamot page12image2962648112
Iréne Tael  Ledamot
Monica Ström Gallerist
Lars-Gunnar Larsa Johansson Mail-redaktör  
Gunilla Odensjö/Larsson Baren