Klubbens styrelse

Läs mer om nyheter och information från styrelsen under rubriken styrelsenytt. För kontaktuppgifter, titta på sidan kontakt.
Klubbens sammansättning efter årsmötet 2023
Pia Holm-Johansson pia.holmjohansson@gmail.com  Ordförande
Kerstin Zetterlund

kerstin.zetterlund@gmail.com

Ledamot
Pia Sandlin

piasandlin@gmail.com

 Ledamot/Sekreterare

Pia Sandlin
Gunnel Hanses

gunnel.hanses@gmail.com

Gallerist
Marianne
Hühne Von Seth marianne.huhne@outlook.com
Klubbmästare/Pressansvarig
Mats Lindbäck

ankaret21@gmail.com

Ledamot
Ljufa Elfwing

ljufae@gmail.com 

 Kassör
Monica Ström

monica.strom1@telia.com

Gallerist
Lars-Gunnar ”Larsa” Johansson

lars-gunnar.j@telia.com

Mail-redaktörWebbmaster  
Baren