Utvalda

NORDENS LJUS ÄR VILANDE UNDER 2024

Nordens Ljus Klubben är en kulturförening  i Stockholm som funnits sedan 1980-talet och som fram till 2024 huserade ombord på pråmen Nordens Ljus som senast legat vid kaj på Kungsholms strand i Stockholm. Under 2024 är föreningen vilande sedan pråmen sålts och klubben är därmed tillfälligt hemlös. Under tiden utreder föreningens nya styrelse förutsättningarna för en come back för klubben 2025, då medlemmarna på nytt ska kunna bjudas in till sammankomster med kulturevenemang, god mat och dryck samt inte minst gemenskap under klubbens motto, att mötas och umgås i goda vänners lag.

Marianne Hühne von Seth, ordförande i Nordens Ljus Klubben

Årmöte Nordens Ljus Klubben 2024

Ett 40-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och fanns på plats. Mötets viktigast fråga var om klubben skulle läggas  ner (styrelsens förslag) eller fortsätta som vilande förening (enligt motion).  Omröstningen gav resultatet att medlemmarna med acklamation antog motionens förslag om vilande klubb. Under året kommer ingen medlemsavgift att tas ut och klubben kommer inte heller att ordna några sammankomster som belastar klubbkassan.

Vid efterföljande val av ny styrelse på ett år valdes Marianne Hühne von Seth till ordförande och övriga styrelseledamöter utgörs av Bengt Bruzelli, Lars-Gunnar Johansson och Cecilia Vikström. Den nya styrelsen kommer utöver att utreda klubbens chanser till fortlevnad också att förvalta klubbkassan.

Nya styrelsen fr.v. Bengt Bruzelli, Lars-Gunnar Johansson, Cecilia Vikström och Marianne Hühne von Seth

Protokoll från årsmötet finner du HÄR

Känslosam avtackning
Den avgående styrelsen med ordförande Pia Holm Johansson i spetsen avtackades tillsammans med kassör, ​​revisorer, klubbmästare, gallerister, valberedning, arrangemang av jazzkvällar och Gitarr- och Luta-kvällar samt Nordens Ljus Aktiebolags tidigare vd som alla möjliggjort de senaste årens verksamhet . De stora svårigheter som uppkommit till följd av bristande intäkter för pråmen har inneburit arbete och åtaganden långt utanför det som normalt åligger en föreningsstyrelse och de hyllades med presentkort och en blomma till varma applåder.

Avgående styrelse

40-års fest på Läkarsällskapet

Torsdagen den 8 februari firade Nordens Ljus Klubben 40 år. Ett 70-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan och lät sig väl smaka av kvällen måltid. För att alla skulle kännas sig lite nostalgiska visades ett bildspel med bilder från klubbens historia. Några medlemmar valde också att berätta om minnen från klubben. Kvällen avslutades med dans till Mad Men Band. Ett lyckat och uppskattat jubileum och ett stor tack till festkommittén.

Fotograf Lars-Gunnar ”Larsa” Johansson

 

Detta bildspel kräver JavaScript.