Om Nordens Ljus

NORDENS LJUS ÄR VILANDE UNDER 2024

Nordens Ljus Klubben är en kulturförening  i Stockholm som funnits sedan 1980-talet och som fram till 2024 huserade ombord på pråmen Nordens Ljus som senast legat vid kaj på Kungsholms strand i Stockholm. Under 2024 är föreningen vilande sedan pråmen sålts och klubben är därmed tillfälligt hemlös. Under tiden utreder föreningens nya styrelse förutsättningarna för en come back för klubben 2025, då medlemmarna på nytt ska kunna bjudas in till sammankomster med kulturevenemang, god mat och dryck samt inte minst gemenskap under klubbens motto, att mötas och umgås i goda vänners lag.

Marianne Hühne von Seth, ordförande i Nordens Ljus Klubben