Kontakt


Kontaktpersoner:

Ordförande:
Inga Berg


Tel. 070-572 38 28
ordforande@nordensljus.se

Klubbmästare:
Kerstin Heikenfeldt

Tel. 0733-941855
klubbmastare@nordensljus.se

Kassör/Adressändring:
Mille Nylander

Tel. 070-990 50 51

PG 488 43 09-8
kassor@nordensljus.se

Redaktion (mejl, hemsida mm)

Inga Berg, Ljufva Elfwing & Lars-Gunnar Johansson – redaktionen@nordensljus.se

Klubbens styrelse hittar du här.

 Adress:

Adressen till Nordens Ljus är  Kungsholms strand 125


Pråmens position markeras av ankaret på kartan. Klicka här för att se en större karta.