Styrelsenytt

Information och nyheter från klubbstyrelsen till alla medlemmar! Listan över ledamöter i Nordens Ljus klubbstyrelse hittar du här.

Medlemsavgifter:

Från 1 januari 2017 tillämpas enhetliga medlemsavgifter på 1 100 kronor.  500 kronor för overseas medlem.  Avgiften kan betalas in till vår kassör Mille Nylander på postgiro PG 488 43 09-8.

Här nedan kan du finna handlingar från årsmöten 2016, 2017 och  2018.

Senaste nytt

Igår var det Nordens Ljus Klubbens årsmöte.  Ett 30-tal personer kom till mötet. Årsmötesförhandlingarna avlöpte enligt planen med Håkan Larsson som ordförande och Britta Bergqvist som sekreterare. Årets hedersmedlem, John Eyre presenterades och årets ”hjälpare” Björne Nylander tackades för det jobb han lägger ner för att hålla båten i trim, inte minst föregående vecka då vattnet frös. Efter mötet informerade ordföranden om läget för båten idag.

Efter mötet bjöds på buffé, tillagad av Bo. Den smakade bra.

Ni kan fortfarande öppna Pdf-filerna för att se agendan för mötet, styrelsens verksamhetsberättelse,  ekonomisk redovisning och valberedningens förslag.

Protokoll årsmöte 2018

Nedan några bilder från årsmötet tagna av Lars-Gunnar Larsa Johansson.

Ännu en fantastisk säsong kan vi lägga till våra handlingar. Det är ju tack vare alla er som kommer troget på alla olika evenemang! Det är så roligt att vi fått flera nya medlemmar under hösten. Det är ju styrkan i vår klubb – vi ska vara många engagerade medlemmar!

Läs mer i Pdf-filen

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! ÖNSKAR STYRELSEN

 

Igår hörsammade ett  40-tal medlemmar kallelsen till årsmötet. Till ordförande och sekreterare för mötet utsågs Åsa Ekman och Håkan Larsson. Mötet förlöpte planenligt.  Valberedningens förslag till omval av Kerstin Heikenfelt, Tomas Richter, Britt Lindroth och Brita Bergqvist liksom nyval av Nils Åkerman godkändes. Ordförande och kassör var valda till 2018.

Mötet fastställde styrelsens förslag till enhetliga medlemsavgifter på 1 100 kronor. Efter mötet fick vi information av Kerstin om vårens spännande aktiviteter.

Inga informerade om att Gunilla Odensjö Larsson utsetts till hedersmedlem av styrelsen. Håkan Pramsten, som lämnar styrelsen, tackades för sitt arbete i styrelsen.

Efter mötet serverades buffé i matsalen.

Nedanstående bilder har tagits av Larsa

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning

Läs artikeln om  pråmen i tidskriften Kungsholmen paper – utgiven den 9 december 2016.

http://Artikel i tidningen Kungsholmen Paper – artikeln börjar på sidan 25

 

Nu ligger vår pråm på rätt ställe  – vid Kungsholms strand 125.

Ett tjugotal medlemmar under ledning av Björne Nylander flyttade pråmen onsdagen den 23 mars. Efter att ha monterat ned delar av landgångarna, kopplat loss vatten, avlopp och elkablar flöt pråmen lätt bort till sin nya destination med hjälp av våra pråmdragare, de  lyckades även elegant navigera förbi det nedhängande trädet.

Stort tack till alla medverkande.

 

Onsdagen den 23 mars  flyttas pråmen. Isen har smält, ledningar är dragna, vattnet kommer att stängas av så nu behöver vi bara dra pråmen till rätt plats. Intresserad av pråmdragning? Anmäl dig i så fall till vd@nordensljus.se

Bifogar länk till artikel om detta i Vårt Kungsholmen

Björne och Olle förbereder flytten

IMG_1797

Igår hade klubben sitt årsmöte, ett 35-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Olof Johansson och sekreterare för mötet var Elisabeth Ståhlbåge.

Valberedningens ordförande Gunilla Odensjö Larsson föredrog valberedningens förslag. Inga Berg valdes till ordförande i styrelsen och Mille Nylander omvaldes. Kvarstår i styrelsen gör Kerstin Heikenfeldt, Tomas Richter, Brita Bergquist, Håkan Pramsten och Britt Lindroth. Till revisor omvaldes Birgitta Zeidlitz med Lena Eriksson som suppleant.

Efter mötet lämnades information om pråmflytten, kommande aktiviteter och informationssystemen.

Nedan några bilder från årsmötet som tagits av vår fotograf Lars-Gunnar Larsa Johansson.

Verksamhetsberättelse 2015 – öppna Pdf-filen för att ta del av verksamhetsberättelsen.

Årsredovisning 2015

Protokoll årsmöte 2016

Hej Klubbkompis!

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2016. Avgiften är 1500 kr för ordinarie medlem, 500 kr för familjemedlem. För våra medlemmar ”over seas” är avgiften 750 kr för ordinare medlem och 375 kr för familjemedlem. Mejl om medlemsavgift för 2016 går ut till alla medlemmar just nu.

Mejl om medlemsavgift för 2016 går ut till alla medlemmar just nu. Om du inte fått något mejl innan den första februari, skicka då ett mejl till kassören!

Pengarna insättes med fördel direkt på bankkonto SHB 6194- 373 205 848, alternativt på PG 488 43 09-8. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer i meddelanderaden vid inbetalningen.

Vi ser fram emot ett nytt år med massor av härliga aktiviteter på vår pråm!

Väl mött 2016
Styrelsen