Klubbens styrelse

Läs mer om nyheter och information från styrelsen under rubriken styrelsenytt. För kontaktuppgifter, titta på sidan kontakt.
Klubbens sammansättning efter årsmötet 2018 med adjungerade
Inga Berg Ordförande o  webbansvarig
Tomas Richter Vice ordförande  
Mille Nylander Ekonomiansvarig
Britta Bergqvist Sekr  
Kerstin Heikenfeldt Ansvarig för klubbmästeriet
Nils Åkerman Rekryteringsansvarig  
Britt Lindroth ledamot
Ljufa Elfwing Gallerist
Monica Ström Gallerist
Lars-Gunnar Larsa Johansson Adjungerad som Mail-redaktör  
Gunilla Odensjö/Larsson Adjungerad Baren