Kallelse till Årsstämma för Nordens Ljus AB

Kom på årsstämma

Aktieägarna i Nordens Ljus AB kallas härmed till årsstämma på
Nordens Ljus den 22 maj 2023 klockan 17.
Kallelse, Verksamhetsberättelse och årsredovisning och övriga handlingar  finns på Nordens Ljus AB’s  hemsida:  www.nordensljus.se/nordens-ljus-ab

På stämman kommer bland annat ny styrelse att väljas.
Föreslagna är:Bengt Bruzelli, Håkan Gergils. Per Hallerby, Mats Lindbäck, Jörgen Widsell (suppleant)

Anmälda aktieägare har rätt att föreslå nya kandidater. Senaste anmälningstid är den 15 maj till vd@nordensljus.se

Medlemmar i Nordens Ljus Klubben  har rätt  att närvara, men utan rösträtt.