Spexeriets historia framfört av Åke Pino Pilotti

alt

Spexeriets historia framfört av Åke Pino Pilotti

Torsdagen den 13 oktober underhöll kemiprofessorn och Par Bricoles stormästare Åke Pino Pilotti en hänförd publik,
som till sista plats fyllde Galleriet, med sina berättelser om och ur ett stort antal spex från olika tidsepoker.
Han berättade om vad som kännetecknar ett spex. De flesta har en grund i studentikosa förvrängningar av
historiska händelser med utnyttjande av kända operaarior. Bellman använde spexandet som ett sätt att spela hovnarr,
vilket bl.a. gav grunden till Ordenssällskapet Par Bricole, som fortfarande har det i sitt program.

En vecka tidigare hade Hedvig Hasselström givit exempel på att mezzosopraner i en del operor får spela mansroller skrivna för kastrater.
I spexen har männen spelat kvinnoroller enligt en tradition, som fanns inom katolska kyrkan, där kvinnor ej fick uppträda offentligt.
I moderna studentspex har dock även kvinnorna fått tillträde.
Åke började själv sin bana som spexare under
studenttiden och har sedan aldrig slutat. Han har med förkärlek spelat kvinnoroller. Vi fick höra många exempel på det.

Åke var så medryckande i sina berättelser och sånger att klubbmästaren efter två timmar fick hoppa in och avrunda,
då publiken i sin entusiasm verkade ha tappat alla tidsbegrepp. Åke hotade dock med/lovade att återkomma,
vilket vi ser fram emot; och nu som medlem.

Ulf du Rietz

 

alt