Månadsfest/Minnesfond

alt

Månadsfesten den 30 september var fullsatt, förtäringen utsökt. Rune Öfwermans trio

med Britt Damberg underhöll på allra bästa sätt. Alla trivdes och det blev sent som

vanligt.

 

Spännande utställningar i både Galleriet och Aktern. Ett besök rekommenderas.

Se information om konstnärerna under Galleriet.

 

Björn Lindroth´s Minnesfond delade ut stipendie på 15 000 kronor till Föreningen All-

mogebåtar på Fjäderholmarna. Mats Berg och Lars Mårtensson representerade

föreningen. Besök gärna föreningens hemsida www.lagerholm.com.

 

Christer Andersson

 

alt