Beatlesfrossa med Beat-Boys och quiz

Torsdagen de 11 maj kl.  19.00


En härlig nostalgikväll med stort coverband och massor av låtar vi kan sjunga med i medan vi löser ett Beatles-quiz med fina priser. Kvällens värd är Pia Holm-Johansson, anmälan till henne på mailadress pia.nordensljus@gmail.com eller telefon 070-302 68 05. Info i nästa nyhetsbrev om mat och dryck. BS! Endast för medlemmar och medföljande gäst (som betalar 100 kr)