Nordens Ljusklubbens årsmöte lördagen den 23 mars 2019

Ett 40-tal personer hade hörsammat inbjudan till klubbens årsmöte. Årsmötes-förhandlingarna avlöpte enligt planen med Håkan Larsson som ordförande och Ljufa Elfwing som sekreterare.

Förslag till styrelse presenterades av valberedningens ordförande Åsa Ekman. Avgående ledamöter är Britt Lindroth och Britta Bergqvist och till nya ledamöter föreslogs Tommie Åkerström och Lena Wollin, vilket förslag godkändes av stämman.

Ordföranden informerade om året som gått och om verksamheten de första månaderna 2019 samt om läget för pråmen, bygglov, flyttplaner m m  här assisterad av Per Strandin, ordförande i AB. Därefter berättade Kerstin om aktiviteterna i vår.

Efter mötet serverades buffé – det smakade bra.

I baren jobbade Kerstin/Lena och Åsa/Anders.

Larsa har tagit de fina bilderna.

Här nedan kan du fortfarande ta del av 2018 års verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelse 20181

Årsmötesprotokoll

Detta bildspel kräver JavaScript.

Fotograf Larsa