Lantärnans årsmöte 2014

trnan 001

Årsmötet den 13 februari var välbesökt. De 165 mackorna hade strykande åtgång.

Vinsterna på Lantärnans årsmöte utföll enligt nedan (Vinst nr på lottnr)

Vinst nr Lott nr Vinnare
1 36 Arne Strömberg
2 75 Per Anders Österman
3 62 Lars-Erik Eriksson
4 18 Willard Svensson
5 6 Jane Kampf
6 96 Anders Holm
7 52 Christina Claeson
8 43 Mette Hjort af Ornäs
9 90 Margot Wikström
10 31 Björne Nylander
11 48 Anita Östlin
12 3 Jack Lidström
13 57 Ingalill Milcher
14 107 Birgitta Adner
15 80 Ingvar Pettersson
16 29 Åsa Ekman
17 127 Claes Totti
18 25 Mille Nylander
19 76 Sonja Ottsson
20 49 Ann-Katrin Nordeman
21 59 Ashley Braganza
22 44 Kerstin Järpling
23 81 Ingrid Lane
24 93 Inga Berg