Martin Stugart på Ljuset

alt

 

Kulturjournalisten och Sockholmskännaren Martin Stugart berättade torsdagen den 16 februari om Blasieholmen, dess bebyggelse och invånare genom tiderna samt hur holmen fick sitt namn.

 

Det började redan långt före tiden med marinens varv, där regalskeppet Wasa byggdes då det verkligen var en holme skild från Norra malmen av ett vattendrag. Vi fick höra om stallen som fanns där vi nu upplever Grand Hotell Musikaliska akademien och Bååtska pallatset och hur Grand Hotell succesivt växte fram innan det fick sin nuvarande glans som bostad för Nobellpristagare och med Spegelsal och Restaurang Royal. Även många andra byggnader och miljöer fick vi höra om.

 

Martin Stugart klarade av att berätta detta i bilder, utan att visa sådana, så att vi kunde se miljöerna framför oss. Men så är han också Bellmans arvtagare som ordenspoet i Par Bricole.

 

Då han nu är medlem i vårt sällskap får vi säkert anledning att flera gånger ta till oss av hans stora kunnande om det historiska Stockholm.

 

Välkommen                                                                   

Hälsar

Ulf du Rietz

 

alt