DU KAN BLI MEDLEM

 

DU KAN BLI MEDLEM

 

Nordens Ljus-klubben ”is accepting people from all walks of life” och vill vara fri från snobbism.

Den som känner för vår verksamhet bör – och kan – enkelt ansöka om medlemskap.

 

Allts om behös är en rekommandation från en klubbmedlem. 

 

Själva medlemskortet är en värdig legitimation, samma format som andra plastkort,

men vartannat år försett med ett nytt motiv utfört av någon av klubbens konstnärer. Detta kort

öppnar också pråmens aktre dörr.

 

VÄLKOMMEN OMBORD

 

 

Avskiljes här:

——————————————————————————————————————–

 

 

 

ANSÖKAN OM MEDLEMSSKAP I NORDENS LJUS KLUBBEN

 

Jag har träffat några medlemmar i klubben och även haft tillfälle att som gäst besöka lokalerna. Jag

har tagit del av och är villig att solidarisera mig med klubbens ändamålsparagraf  ”§ 2 Klubben har till syfte

att under sällskapliga former arbeta praktiskt i projekt med marin-kulturell skärgårdsinriktning” .

 

Jag vill vara med i klubben och ansöker nu om inträde. Jag vet att årsavgiften är 1 500 kronor för ordinarie medlem

och 750 kronor för familjemedlem.

 

Namn:            ———————————————————————————

 

Yrke:               ——————————————————————————–

 

Adress:            ——————————————————————————–

 

Postadress:      ——————————————————————————–

 

Tfn hem:         ————————-Tfn arbete: ——————————————

 

Mobiltfn:          ———————— E-postadress: ————————————–

 

Jag markerar med kryss  ☐  att jag är nöjd med att få medlemsbladet , LJUSET, enbart e-postat, inte postat  

 

Jag som är medlem i  klubben rekommenderar ovan angiven person som medlem:

 

Namn:           ————————– Tfn  —————————————————

 

 

INSÄNDES TILL:

 

NORDENS LJUS KLUBBEN

Mille Nylander

 

c/o Båtkompaniet AB

 

Torpvägen 3

132 48 SALTSJÖ-BOO