Årsredovisning 2012

Nordens Ljus AB hade sin årsstämma den 4 juni 2013.

Årsredovisning 2012
Signerat original av årsredovisning för verksamhetsåret 2012 kommer att finnas tillgänglig på bolagsstämman den 4 juni.

Årsredovisning i Pdf-format nedan.