Årmöte Nordens Ljus Klubben 2024

Ett 40-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och fanns på plats. Mötets viktigast fråga var om klubben skulle läggas  ner (styrelsens förslag) eller fortsätta som vilande förening (enligt motion).  Omröstningen gav resultatet att medlemmarna med acklamation antog motionens förslag om vilande klubb. Under året kommer ingen medlemsavgift att tas ut och klubben kommer inte heller att ordna några sammankomster som belastar klubbkassan.

Vid efterföljande val av ny styrelse på ett år valdes Marianne Hühne von Seth till ordförande och övriga styrelseledamöter utgörs av Bengt Bruzelli, Lars-Gunnar Johansson och Cecilia Vikström. Den nya styrelsen kommer utöver att utreda klubbens chanser till fortlevnad också att förvalta klubbkassan.

Nya styrelsen fr.v. Bengt Bruzelli, Lars-Gunnar Johansson, Cecilia Vikström och Marianne Hühne von Seth

Protokoll från årsmötet finner du HÄR

Känslosam avtackning
Den avgående styrelsen med ordförande Pia Holm Johansson i spetsen avtackades tillsammans med kassör, ​​revisorer, klubbmästare, gallerister, valberedning, arrangemang av jazzkvällar och Gitarr- och Luta-kvällar samt Nordens Ljus Aktiebolags tidigare vd som alla möjliggjort de senaste årens verksamhet . De stora svårigheter som uppkommit till följd av bristande intäkter för pråmen har inneburit arbete och åtaganden långt utanför det som normalt åligger en föreningsstyrelse och de hyllades med presentkort och en blomma till varma applåder.

Avgående styrelse