Börje Claesson är död

Med bestörtning och stor sorg har vi mottagit beskedet om att klubbens mångårige medarbetare Börje Claesson hastigt avlidit. Börje var under många år aktiv i klubbens styrelse, redaktör för månadsbladet och som barmästare. Vi saknar en god och vänfast kamrat.

Våra tankar går till Christina och familjen.

Inga Berg

klubbordf