Torsdagen den 21 mars 2013

peter skogh frn vrldskultur museerna

 

Torsdagen den 21 mars fick de medlemmar som infunnit sig till torsdagssoppan höra berättelsen om HUR DEN KINESISKA TERRACOTTAARMÉN KOM TILL SKEPPSHOLMENS BERGRUM. Berättade gjorde informationschefen för Världskultur Muséerna, där Östasiatiska muséet ingår, Peter Skogh. Det var en fascinerande berättelse om hur en mångmiljonsatsning kunde genomföras trots att muséets budget bara tillät en liten del av kostnaderna.

Det gällde att hitta sponsorer, kan man tänka. Museiledningen valde dock att närma sig näringslivet på ett nytt sätt. Företag, som kunde bidra med kunnande eller teknik, som passade, kontaktades. De erbjöds att medverka i genomförandet mot att de fick använda  utställningen som mötesplats för sina marknadsföringsaktiviteter.

 

En viktig del var försäljningen av biljetter i en takt som motsvarade vad utställningen kunde hantera i form av besökare.

 

Man räknade med att det behövdes 150 000 besökare för att satsningen skulle gå ihop. 120 000 besök skulle medföra en förlust, som man kunde hantera. När utställningsperioden var slut hade man dock räknat in 350 000 besökare och en storsuccé. Det innebar att man kunde fortsätta på den inslagna linjen och nästa utställning blev INKAGULDET. Även den utställningen blev lyckad även om resulatet hamnade långt ifrån Terracottaarméns.

 

Nu står nästa utställning om Afrikas kulturskatter på tur att snart öppnas. Kanske kan vi få höra om den om ett år?

 

Peter Skogh var i alla fall nöjd med att bli medlem i Nordens Ljus. Han och kollegan på Nationalmuseum brukar mötas på Harö Krog. Kanske kan även kollegan bli medlem?

 

Det är båda välkomna

 

Hälsar

 

Klubbmästaren

 

peter skogh frn vrldskultur museerna