Torsdagen 11 april

NJ130411 Nicke G 004

INTE BARA EVA ENGLUND UTAN ÄVEN DEN SVENSKA GLASKONSTENS HISTORIA

fick ett 25-tal medlemmar och gäster sig till livs på Nordens Ljus torsdagen den 11 april, när designern och konstnären Nicke Gustavsson stod för programmet.

 

Det har blåsts glas länge vid en rad Svenska glasbruk, men det var i stort sett servisglas. Det var en konst som gick i arv hos generation efter generation glasblåsare. När Eva Englund, som var född på 1930-talet började på konstfack fanns det ännu ingen utbildning i glaskonst, Hon utbildade sig därför till keramiker, vilket hon fortsatte med hos Carl Malmsten på Capellagården. Där fanns då Nicke som lärare. Därefter började Eva som designer på Pukeberga, där det tillverkades både keramik och glas.

 

Så kom hon att intressera sig alltmer för glasdesign. Bl.a utveckade hon tekniken att måla på glas i form av flera servicer.

När hon sedan fortsatte till Orrefors hade hon med sig den tekniken vilket inte där var särskilt uppskattat. Hennes serie Maja sålde dock mycket bra och sysselsatte en hel stab av målare. Genom Orrefors fick hon både kontakt med en rad skickliga glaskonstnärer och tekniska resurser i kombination med skickliga blåsare. Där fanns bl.a. Vicke Lindstrand, som hade börjat utveckla den s.k. Graalglastekniken, vilken Eva vidareutvecklade till fulländning.

 

Nicke berättade för oss hur den gick till samt hade med sig och förevisade både ett ämne och en färdig vas.

 

Slutligen fick vi höra om hur Eva startade en egen tillverkning och även gick vidare till nya tekniker med väldigt enkla och rena former både med klarglas och mjölkvitt glas. Eva dog redan i 60-årsåldern men hennes glas lever vidare och handlas ofta på auktion.Nicke bidrar med att i en del av sina målningar avbilda hennes graalglas.

 

Tack för en fin kväll.

 

Klubbmästaren

 

 

   NJ130411 Nicke G 004    NJ130411 Nicke G 006  

 

  NJ130411 Nicke G 002     nj130411 nicke g 003

 

 nj130411 nicke g 007

               

 Bilderna har tagits av Lars-Gunnar ”Larsa” Johansson