Pråmen flyttas under 2013

alt

 

 

 

 

Kajplatsanteckningar

 

Som många säkert känner till måste vi flytta pråmen på grund av arbeten vid Museikajen. En av Nordens Ljus AB utsedd grupp har arbetat sedan början av oktober 2012 med uppdraget att undersöka och värdera alla tips som kommit in. Gruppens dagbok/händelselogg ”Kajplatsjakten” är inlagd som Pdf-fil här nedan tillsammans med karta och bilddokumentation.

 

Utöver den information som nu lagts ut har en informationsträff att genomförts i samband med klubbens årsmöte den 23 mars.

 

Den plats vi fått anvisad är vid S:t Eriksbron vid Kungsholms strand. Se karta och bilder, där M betyder Museikajen och K Kungsholms strand.

 

För att vara garderade har vi börjat planera för en flytt dit. Avsiktsförklaring har upprättats med Stockholms Hamn AB och har en giltighet till den 11 maj 2013. Myndighetskontakter har därför tagits i form av:

 

Ansökan om tillfälligt bygglov har inlämnats och beviljats av Stadsbyggnadskontoret till och med 2018-04-05.

 

2  

Serviceanmälan till Stockholm Vatten, för anslutning av vatten och avlopp i kajen, har inlämnats den 29 januari 2013. Kontakter pågår för alternativa anslutningar av vatten och avlopp.

 

3

Därutöver tillkommer tillståndsgivning från Trafikkontoret, Polismyndigheten m fl avseende sophantering med mera.

 

Först när vi har fått alla myndighetsbeslut/tillstånd är Stockholms Hamn beredda att teckna ett avtal med oss.

 

Därefter kan vi fortsätta planeringen av bogsering, ombyggnad av entréer o s v för att kunna vara klara att öppna för hösten på nytt ställe.

 

Tävling 

Hitta och rita in bästa sannolika färdväg för bogsering från M till K

 

alt

 

Lämna Ditt förslag i baren eller skicka det till mailredaktörn claesons@datorpost.se

 

Bästa förslag belönas med något.

 

Den nya adressen för pråmen är norr om Kungsholmsstrand 123 – 125. Så här grönt och fint är det den 19:e maj.

 

img 0780  img 0771

 

img 0765   img 0774

 

Ny pråmplats

 

Så här kanske det kommer att se ut (Burje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajplatsjakten som Pdf-fil nedan.

 

Länk till Pdf