Hjärt- och Lungräddning

senaste import - 1

Sexton vetgiriga personer blev drillade i hjärt-lungräddning onsdagen den 27 februari av instruktörerna Linnea Löwenborg, HLR-koordinator Karolinska Universitetssjukhuset och Lena Eriksson Hjärtintensiven, Södersjukhuset. Båda är styrelseledamöter i Stockholms Hjärt-Lungräddningsförening och följer svenska HLR-rådets kvalitetsnormer för Hjärt-lungräddning. Alla deltagare erhöll kompetensbevis efter genomförd utbildning. Flera av barmästarna deltog. vilket gör att våra gäster kan känna sig säkra isynnerhet då det ingick utbildning i att säkra luftvägen, om man satt en matbit i halsen (luftvägsstopp).

 

Välförtjänta applåder till dessa utmärkta pedagoger, som båda belönades med ett års medlemsskap i Nordens Ljus-Klubben.

 

Vill man ha en egen liten Anne att träna på, går det att beställa från Svenska rådet för Hjärt-lungräddning.

 

Gunilla Odensjö Larsson

 

Gunilla och Lena Wollin hade ”tillverkat” ett antal fantastiskt goda ”mackor” som deltagarna

efter genomförd utbbildning kunde inmundiga.

 

Hilda

 

  senaste import - 1  senaste import - 2

 

      Kursledning och instruktör (+ ”macktillverkare”)                          Test med instruktör