VÄLKOMMEN TILL NORDENS LJUS

Båten ägd av Nordens Ljus AB är ute till försäljning. 

Klubben Nordens Ljus kan därför inte han några aktiviteter på ”Pråmen” men kommer att finnas kvar.