Nordens Ljus-aktier

Köp & Sälj av Nordens Ljus-aktier

Sälj av aktier

Jag har ett ärvt aktiebrev som jag önskar sälja. Tacksam om Ni kan förmedla en köpare. Lennart Lundqvist telefon 070-770 45 20.

Du som är medlem i Nordens Ljus-klubben vill kanske också blir aktieägare i Nordens Ljus AB.

Idag finns ett sista aktiebrev kvar av ”Kihlman-aktien”, ett signerat och numrerat blad (av 80 utgivna) av konstnären Mikael Kihlman. Därutöver har ett antal tidigare aktieägare anmält till Nordens Ljus AB att de önskar sälja sina aktiebrev. Kontakt mellan säljare och köpare av aktierna kan förmedlas av  VD vid Nordens Ljus AB. Affären görs upp mellan säljare och köpare. Ny ägare skall meddelas till Nordens Ljus AB för registrering i aktieboken. Sänd mail till vd@nordensljus.se om Du vill sälja, köpa eller göra en ny registrering i aktieboken.