DRAGNINGSLISTA JUL-LOTTERIET 2020

VINNARNA kommer att kontaktas telefonledes, men planen är att
vi alla samlas, oavsett vinst- eller nitlott, någon gång i slutet av mars för en festlig prisutdelning.
Allt beroende på gällande pandemiregler.  Information följer.

 

VInstnummer/ Lottnummer/ Vinnare

1 561 Iréne Tael

2 831 Lars-Gunnar Johansson

3 565 Iréne Tael

4 601 Ingrid Selemark

5 555 Staffan Junel

6 366 Martin Heap

7 355 Björn Karlsson

8 559 Staffan Junel

9 629 Kenneth Andersson

10 107 Jan Hylander

11 606 Ingrid Selemark

12 558 Staffan Junel

13 603 Ingrid Selemark