Bli medlem!

DU KAN BLI MEDLEM

Du kan bli medlem. Nordens Ljus-klubben ”is accepting people from all walks of life” och vill vara fri från snobbism.

Den som känner för vår verksamhet bör – och kan – enkelt ansöka om medlemskap. Allt som behövs är en rekommendation från en klubbmedlem.

Själva medlemskortet är en värdig legitimation, samma format som andra plastkort, men vartannat år försett med ett nytt motiv utfört av någon av klubbens konstnärer. Detta kort öppnar också pråmens aktre dörr.

Eller ditt företag!

Även företag och organisationer kan bli medlemmar.

Företag kan bli medlemmar genom att teckna hyresavtal med Nordens Ljus AB. Företaget får medlemskap för två namngivna personer i Nordens Ljus klubb och kan, efter överenskommelse med krögaren, disponera lokaler ombord på Nordens Ljus för interna möten och kundträffar. Maximalt 24 företag kan vara medlemmar i klubben. I årsavgiften ingår två grafiska blad ur Nordens Ljus egen utgivning eller av Nordens Ljus konstnärer samt namnskylt i entrén. Den årliga hyreskostnaden, som är avdragsgill, uppgår till 8 000 kr + moms.

Klicka här för att ansöka om medlemsskap!