Information om flytten av pråmen – nuläge

INFORMATION OM FLYTTEN AV PRÅMEN

2013 flyttades pråmen från Museikajen där pråmen haft sin hemmahamn sedan 28 år till nuvarande plats på Kungsholmsstrand 121. Flytten skedde efter anvisning av Stockholms Hamnar och ett tilllligt bygglov för fem år erhölls. Efter att båten flyttats och vatten och avlopp installerats uppmärksammades bolaget på att båtens placering inte överensstämde med beviljat bygglov. Bolaget sökte då ett nytt bygglov för den plats där båten ligger då styrelsen tillsammans med StockholmHamnar AB bedömde att tilldelad plats var mycket sämre.  Denna begäran avslogs av kommunen och bolaget har överklagat beslutet i alla instanser.  För närvarande ligger ärendet i Mark- och miljööverdomstolen.

 

Information om flytten av pråmen – nuläge

Vårt ärende om bygglov är överklagat och behandlas nu av Mark- och Miljödomstolen. Vi har argumenterat för att få ligga kvar på den nuvarande platsen och varför den är mycket lämpligare än en plats närmare bron.  Vi begärde syn och domstolen beviljade det  och kom med tre ledamöter och såg med egna ögon hur förhållandena är. Vi väntar nu på ett avgörande. ”Må förnuftet segra”.

Bo Thorstorp

Förbundsjurist Lantbrukarnas Riksförbund, Ordförande i Nordens Ljus AB

Nordens Ljus AB årsstämma torsdagen den 4 juni 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDENS LJUS AB (publ) torsdagen den 4 juni 2015 klockan 18 30

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235-3614, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni 2015 kl. 18.30 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 121, Stockholm.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 22. Aktieägare kan även beställa handlingarna via mail mailto:vd@nordensljus.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Efter stämman serveras buffé för 150: -/person exklusive dryck. Anmälan skall göras till krögaren på Nordens Ljus, Tel 08-611 49 20, eller på mail till vd@nordensljus.se senast den 28 maj 2015.

Förslag till dagordning