Nordens Ljus AB årsstämma torsdagen den 4 juni 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDENS LJUS AB (publ) torsdagen den 4 juni 2015 klockan 18 30

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235-3614, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni 2015 kl. 18.30 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 121, Stockholm.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 22. Aktieägare kan även beställa handlingarna via mail mailto:vd@nordensljus.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Efter stämman serveras buffé för 150: -/person exklusive dryck. Anmälan skall göras till krögaren på Nordens Ljus, Tel 08-611 49 20, eller på mail till vd@nordensljus.se senast den 28 maj 2015.

Förslag till dagordning