Information om flytten av pråmen – nuläge

INFORMATION OM FLYTTEN AV PRÅMEN

2013 flyttades pråmen från Museikajen där pråmen haft sin hemmahamn sedan 28 år till nuvarande plats på Kungsholmsstrand 121. Flytten skedde efter anvisning av Stockholms Hamnar och ett tilllligt bygglov för fem år erhölls. Efter att båten flyttats och vatten och avlopp installerats uppmärksammades bolaget på att båtens placering inte överensstämde med beviljat bygglov. Bolaget sökte då ett nytt bygglov för den plats där båten ligger då styrelsen tillsammans med StockholmHamnar AB bedömde att tilldelad plats var mycket sämre.  Denna begäran avslogs av kommunen och bolaget har överklagat beslutet i alla instanser.  För närvarande ligger ärendet i Mark- och miljööverdomstolen.

 

Information om flytten av pråmen – nuläge

Vårt ärende om bygglov är överklagat och behandlas nu av Mark- och Miljödomstolen. Vi har argumenterat för att få ligga kvar på den nuvarande platsen och varför den är mycket lämpligare än en plats närmare bron.  Vi begärde syn och domstolen beviljade det  och kom med tre ledamöter och såg med egna ögon hur förhållandena är. Vi väntar nu på ett avgörande. ”Må förnuftet segra”.

Bo Thorstorp

Förbundsjurist Lantbrukarnas Riksförbund, Ordförande i Nordens Ljus AB