Visning av Slottets festvåning onsdagen den 27 januari 2016

Ett 20-tal personer fick en mycket intressant genomgång av Slottets festvåning med en kunnig och initierad Tomas Richter; både från historiskt och konstperspektiv.