Bioklubben

Vill du vara med i vår bioklubb?

Anmäl dig då till:  Sigbrit Sylwan, e-post sigbrit@sylwan.net.

 Vi ses var fjortonde dag för att se en intressant film tillsammans. Efteråt går vi någonstans för att dricka ett  glas och kanske äta något samt diskutera filmen.

 I höst ses vi tisdagar jämn vecka. Jag väljer film och beställer 16 biljetter på fredagen innan biokvällen. Så skickar jag en e-post till alla som är med i klubben och berättar vilken film, tid och biograf jag valt. Senast på måndagen klockan 18:00 vill jag ha svar från dem som vill gå med.

Tycker du att detta trevligt så hör av dig till Sigbrit!

När denna  information ”försvinner” från första sidan finns den alltid under fliken KLUBBAKTIVITETER – UTOMBORDS och i kalendern hälsar redaktionen.