Förhandsvisning av Björn Lindroth – Skärgårdsbilder/ Event

Lördag 6 maj kl. 15.00-19.00

Välkommen till  förhandsvisning den 6 maj kl. 15-19 av Björn Lindroths utställning.  Hela Pråmen Nordens Ljus är fylld med Björns bilder. Grafik till specialpris .
Väl mött önskar
GALLERI NORDENS LJUS
Monica och Gunnel

Under eftermiddagen uppträder trubaduren och vissångaren Pierre Ström. Han tillhörde den så kallade svenska visvågen på 1960- och 1970-talen.Pierre_Ström_vid_nya_medlemmars_kväll.jpg

Mingelmat och goda drycker. OBS FÖRANMÄLAN OBLIGATORISK . Anmäl dig senast 11 maj till  pia.nordensljus@gmail.com eller telefon 070-302 68 05. 
Varmt välkomna, se tidigare utsänd inbjudan.

PS: Vid detta event presenteras också en emission där medlemmar och andra får möjlighet teckna konvertibler i Nordens Ljus AB. Förtydligande till formulering i tidigare inbjudan:  Varje konvertibel avser ett belopp på 50 000 kronor, uppdelat på två betalningar om 10 000 kronor i ett första steg och ytterligare 40 000 kronor senare.