Minnesord

Det är med stor sorg vi mottagit beskedet att Gunilla Odensjö Larsson lämnat oss förra måndagen den 3 april.

 

 

Gunilla var i många år medlem i och arbetade aktivt för Nordens Ljus. Hon njöt av att umgås i glada vänners lag. Gunilla var den som såg till att den medlemsbaserade baren var bemannad och åren 2014-2022 var hon ”barmorsa”.

Gunilla, som var läkare, såg till att medlemmar och de som aktivt arbetade i föreningen fick utbildning i hjärt- och lungräddning. Hon var också mycket engagerad i Nordens Ljus Potatismiddagar och medverkade i ett antal sådana med andra klubbmedlemmar.

Nordens Ljus-klubben har förlorat en varmhjärtad och generös medmänniska och klubbens tankar går till Håkan och familjen.

För medlemmarna i Nordens Ljus klubben
Pia Holm-Johansson, ordförande