Kallelse till Nordens Ljus AB stämma

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (pub), 556235-36-14, kallas härmed till årsstämma onsdagen  den 22 maj 2019 klockan 18 00 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 125, Stockholm.

Anmälan skall göras till vd@nordensljus.se senast 15 maj.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 20. Aktieägare kan även beställa handlingar via mail vd@nordensljus.se

Sker deltagande med hjälp av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Öppna pdf-filen och ta del av dagordningen för stämman