Torsdagen den 20 april 2017

Kring ett cafébord i gamla Klara om Nils Ferlin.

Vilken kväll! Tor Englund och Lilian Ahlm båda från styrelsen i Nils Ferlin-Sällskapet svarade för en fascinerande Ferlinafton. Vi drygt 25 personer fick höra både om Ferlins och om Klarabohemernas liv och leverne. Vi lyssnade aktivt och intensivt inte minst när de deklamerade kända och okända dikter. Som värd för kvällen var det ett sant nöje att få tacka för en mycket stimulerande kväll och hälsa Tor och Lilian välkomna till Nordens Ljus!
Anders kvällens klubbmästare

 

Nedan några bilder från kvällen