Torsdagen den 14 april 2016

”Torsdagen den 14 april höll tidigare SVT Moskvakorrespondenten för radio och TV och en av Sveriges främste Rysslandskännare, Malcolm Dixelius, en uppskattad och intressant föreläsning på temat: ”Putin vinnare eller förlorare”.

Han berättade på sitt lediga och initierade sätt om Putins bakgrund och läggning, styrkor och svagheter och klargjorde med tydliga exempel Rysslands in- och utrikespolitiska läge som sammanfattningsvis kan kännas lugnande då Putin synes ha andra och större problem än att söka konflikt med EU eller Nato.

32 medlemmar och 14 gäster var vi, som efter föredraget, som bonus, fick ägna oss åt mer än en halvtimmes lång frågestund med föredragshållaren och Herrskapet Östlin serverade till kvällens evenemang en synnerligen smaklig potatis-spenatsoppa.

På det hela taget en mycket trevlig, välbesökt och berikande afton.”

Tomas Richter kvällens klubbmästare