Bonnierska porträttsamlingen på Nedre Manilla

Med guidning av Eva Faye-Wevle besökte vi den 19 april den unika porträttsamlingen på Nedre Manilla.

Eva var en mycket kunnig, trevlig och lättsam guide. Hon presenterade dels det vackra huset som ritats av stadshusarkitekten Ragnar Östberg och som byggdes ihop med det gamla 1600-tals hus som fanns på tomten sedan tidigare. Huset har senare byggts till ytterligare allteftersom porträttsamlingen vuxit.

Porträtten är nu samlade i kronologisk ordning och vi lotsades genom rummen som tillskrivits olika personer i familjen Bonnier. Karl Otto Bonnier var den som startade samlingen och i Stora Salen finns de första bilderna som förvärvades, bla Richard Berghs porträtt av Strindberg och Fröding. Vi passerade Lisen Bonniers rum med ett stort porträtt av henne och i Tor Bonniers bibliotek finns ett exemplar av Bonniers förlags allra första lilla utgåva ”Bevis att Napoleon aldrig har funnits”

I Galleriet finns porträtt av samtida författare ibland utförda av vänner till författarna och inte alltid av allra högsta kvalitet, men det är kanske just det som är charmen med denna unika samling.

Vi hade en mycket fin visning och nöjda gick vi ut och njöt av vit- och blåsipporna i backarna på Djurgården!

1     djurgc3a5rden-blc3a5sippor-blc3a5sippa-2

Brita Bergkvist