Klubbens årsmöte 12 mars 2016

Igår hade klubben sitt årsmöte, ett 35-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Olof Johansson och sekreterare för mötet var Elisabeth Ståhlbåge.

Valberedningens ordförande Gunilla Odensjö Larsson föredrog valberedningens förslag. Inga Berg valdes till ordförande i styrelsen och Mille Nylander omvaldes. Kvarstår i styrelsen gör Kerstin Heikenfeldt, Tomas Richter, Brita Bergquist, Håkan Pramsten och Britt Lindroth. Till revisor omvaldes Birgitta Zeidlitz med Lena Eriksson som suppleant.

Efter mötet lämnades information om pråmflytten, kommande aktiviteter och informationssystemen.

Nedan några bilder från årsmötet som tagits av vår fotograf Lars-Gunnar Larsa Johansson.

Verksamhetsberättelse 2015 – öppna Pdf-filen för att ta del av verksamhetsberättelsen.

Årsredovisning 2015

Protokoll årsmöte 2016