Torsdagen den 17 september – information från Sjöräddningssällskapet

Denna torsdag får vi besök av Andreas Martinsson från Sjöräddningssällskapet.

I över 100 år har Sjöräddningssällskapet, en ideell förening, haft uppdraget att rädda människor i sjönöd. Idag har vi 68 bemannade räddningsstationer längs vår långa kust och i de stora sjöarna. När larmet går är det någon av våra 2 000 frivilliga sjöräddare rycker ut, dygnet runt, året om. 15 minuter efter ett larm ska de vara på väg ut ur hamnen. Det ställer stora krav på både besättning, utrustning och placeringen av våra räddningsstationer.

Med övertygelsen att tid räddar liv, har Sjöräddningssällskapet satsat mycket under de senaste åren. Ett intensivt utvecklingsarbete gällande utrustning men också många nystartade räddningsstationer och en växande skara frivilliga sjöräddare.

– Arbetet med att driva sjöräddning i en ideell förening skiljer sig inte från hur en myndighet eller ett företag skulle driva det. Samma krav ställs på oss vad gäller utalarmering, behörigheter och klassning. Däremot skiljer vi oss åt genom att vi har frivillig besättning, en stor flotta och många stationer som varje år ska drivas med medlemsintäkter och gåvor och förhållandevis få medarbetare. Och det är en stor skillnad, berättar Rolf Westerström, vd för Sjöräddningssällskapet.