Torsdagen den 20 mars 2014

Gunnar Adler Karlsson
Gunnar Adler Karlsson

TORSDAGSSOPPA MED GUNNAR ADLER-KARLSSON

Så hade vi ännu en gång besök av Gunnar Adler-Karlsson på Nordens Ljus. Det drog även denna gången en stor och förväntansfull publik. Gunnar gillar ju att utmana. Det var dock inga nyheter på den fronten.

Han påminde om sina grundteser att människornas agerande styrs av våra gener, dvs. arvet från miljoner års utveckling av Homo Sapiens. Gunnar kan sina filosofer, från antiken och framåt, och illustrerade sina tankar med citat från ett antal av dessa.

Några i publiken försökte utmana med att anknyta till Gunnars gamla vänstersympatier men han bekräftade talesättet att de intelligenta dras till höger på gamla dar.

Tack för ett väl förberett föredrag och välkommen i baren för fortsatta diskussioner.

Hälsar gamle vännen

Klubbmästaren