Medlemsavgift 2014

Hej Klubbkompis !!
Det är dags at betala medlemsavgiften för 2014.
Avgiften är 1500 kr för ordinarie medlem, 750 kr för
familjemedlem. För våra medlemmar ”over seas” är avgiften 750 kr för
ordinare medlem och 375 kr för familjemedlem.

Mejlen är nu skickade. Om du inte fått något, skicka då ett mejl till kassören!

Pengarna insättes med fördel direkt på bankkonto SHB 6194- 373 205 848, alternativt på PG 488 43 09-8. Glöm inte att ange ditt medelemsnummer i meddelanderaden vid inbetalningen.

Vi ser fram emot en ny period med massor av härliga aktiviteter på vår
nya plats i Karlbergskanalen.

Väl mött 2014
Styrelsen