Henriette Koblanck

img 0785

Från grafisk designer till designprofessor

 

Henriette Koblanck kom för att berätta om nya sätt att arbeta med design. Hon började arbeta med grafisk design och undervisade då bl.a. på Konstfack och Beckmans reklamskola. Hon gick vidare till att forska i design mer allmänt och blev professor vid Kalmar Universitet.

 

Som pensionär fortsätter hon som egen företagare att utbilda designers bl.a. som gästprofessor vid Luleå Universitet. Den tyvärr fåtaliga men desto mer vetgiriga publiken fick höra mycket om hur Henriette har utvidgat begreppet design. Vi fick bl.a. exempel från ett uppdrag i Shanghai där det handlade om att förbättra miljön kring Universitetets Designskola. Där ingick ljussättning i designens arbetsredskap. Föreläsningen övergick under kvällen, genom publikens engagemang, alltmer till att likna en workshop om designens villkor. Vi ser fram emot nya besök av Henriette på pråmen för givande tankeutbyten. Det är helt i Björn Lindroths anda!

 

Välkommen önskar klubbmästaren

 

Ulf du Rietz

 

Här visas några bilder från kvällen.

 

img 0785  img 0787

 

img 0789  img 0790