Skeppsvrak som grundläggning

jim6publik

 

 

 

Torsdagen den 14 februari berättade marinarkeologen Jim Hansson från Sjöhistoriska museet om utgrävningarna, som har skett framför Grand Hotell och Nationalmuseum. Det var ett ämne som lockade en ovanligt stor skara medlemmar till Torsdagssoppan.

De blev säkert ej heller besvikna.

 

 

Jim visade sig vara en mycket entusiastisk berättare om historien om skeppsbyggeriet på och kring de två holmarna, som så småningom kom att bli Blasieholmen. När det första skeppsvarvet, som låg nedanför Slottet Tre kronor, behövde flyttas var det naturligt att bara flytta det till andra sidan vattnet, där det då fanns ett lämpligt utrymme. Där byggdes sedan ett stort antal fartyg för marinen och på baksidan av holmarna, utmed

 

Den nuvarande Nybroviken förtöjdes sedan flottan. Där förlades även den första skeppskyrkan, som dock brann ner och återuppstod på sin nuvarande plats på Skeppsholmen.

 

Det har sedan visat sig att de uttjänta fartygen, som skulle ersättas sänktes på platsen för att användas, som grundläggning av nya kajer, när ny mark som vanligt tillskapades genom utfyllnad.

 

Genom utgrävningarna har det även visat sig, att det före varvet hade bedrivits fiske kring ett grund, alldeles innanför den nuvarande kajlinjen. Man hade slagit ner pålar för fäste av näten rakt genom borden på ett av de utgrävda vraken.

 

 Mycket spännande var det även att höra om den gamla tekniken att fästa borden vid spanten och vid varandra på de oftast klinkbyggda skroven. Innan man övergick till smidda nitar sydde man i princip samman plankorna. Det gjordes med utnyttjande av granvidjor, som förankrades med träkilar. Detta var ett viktigt utgrävningsresultat, som inte minst intresserade några närvarande medlemmar från Sophia Linnea.

 

 

Att döma av Jim Hanssons uttryckta glädje över att bli medlem i klubben, kan det bli fler tillfällen att intervjua honom om gammal skeppsbyggnadsteknik.

 

 

Välkommen Jim

Klubbmästaren

 

 

 

jim6publik

 

Intresserad lyssnarskara

 

 

jim5

 

Föreläsaren

 

skeppsgrden 1560-1640

 

  Skeppsgården 1560 – 1640                                   

 

femskeppsvrak p blasieholmen

 

Fem skeppsvrak påträffade under Blasieholmen  

 

tack                            

 

Tack

 

Bilderna är tagna av vår fotograf Lars Gunnar ”Larsa” Johansson.