Lantärnans årsmöte 2013

Tisdagen 5 februari hade Lantärnan sitt årsmöte. Det tillhandahölls rejäla konstnärliga dubbelfrallor med ost och korv redan kl 18.

Ungefär kl 19 startade mötet med Jan Östlin som mötesordförande och Inga Berg som sekreterare. Dessa flinka figurer lyckades tillsamman med en vältränad Margot Wikström från valberdningen genomföra mötet med 50-talet närvarande ganska smärtfritt. Hela styrelsen, revisorerna och valberedningen själv blev omvald.

Den efterlängtade dragningen av 17 vinster utföll till någras belåtenhet med applåder, lyckönskningar, suckar, leenden och färghållning från alla.

Britt Lindroth blev först dragen och valde en plåtfågel av Possner. Vi hann också konterfeja  Anders Holm, som valde en plåthäst av Huck.

alt alt

Britt fick Pippi                                                                                                              Anders fick Toto