Gunnar Adler Karlsson

alt

Gunnar Adler-Karlsson drog återigen fullt hus

 

Årets premiär för soppatorsdag hade vi Gunnar Adler-Karlsson på programmet. Det smakade succé redan från start. Fullt hus och tömd soppakastrull.

 

Kvällens tema var: Har ens makthavarna någon fri vilja? Gunnar har ju aldrig varit rädd att sticka ut hakan utan gillar att utmana sin publik. Redan i inledningen, när han hävdade att världsekonomin styrs av en grupp judar exemplifierat av Bankgruppen Goldman-Sachs samt att de skickligaste uppfinnarna bakom världens förstörelsevapen har varit judar, sågs ett antal rynkade pannor i publiken.De blev inte färre när Gunnar fortsatte med att tycka att det var dags att sluta påminna den tyska befolkningen om judeförföljelserna under Det andra världskriget.

 

Stämningen lättade något när Gunnar påpekade att majoriteten av dagens tyskar inte var födda när det skedde utan kanske barnbarnsbarn till den ansvariga generationen. Att Hitlers makt samt judehatet i Europa dessutom berodde på illa bedriven politik av makthavarna i det första världskrigets vinnarstater återförde åhörarna till någorlunda lugn.

 

Vi fick sedan en undervisning i vår kulturs plats i världshistorien med start i Mesopotamien och Egypten där fred hörde till ovanligheterna. Behovet av att mätta en ständigt ökande befolkning har gjort erövring av mark genom krig till något regelbundet återkommande.

 

Gunnar tog även exempel från sin senaste bok: Lärobok för en global framtid.Där hävdar han att krig mer är ett resultat utav hunger än av ondska. Människan har dock flera behov att mätta än av föda. En viktig drivkraft är även behovet av sex men även hunger efter makt är även en viktig drivkraft.

 

Den utmätta timmen för framträdandet rymde ytterligare en hal del tänkvärdheter.

 

När den var slut verkade publiken mycket nöjd och många utnyttjade möjligheten att tillskansa sig något exemplar av Gunnars medförda böcker.

 

Gunnar Adler-Karlsson bor sedan många år på Capri en stor del av året där han bl.a. vårdar sin Filosofiska park. Han berättade dock för klubbmästaren att han i framtiden räknade med att stanna i Stockholm en större del av året och då även skulle komma att utnyttja sitt medlemskap i Nordens Ljus.

 

Välkommen önskar

Ulf du Rietz

 

alt alt

 

alt alt