Från Piazzola till Taube

joel 7 001

Torsdagen den 22 september uppträdde a capella-gruppen Holiday Singers tillsammans med sina vänner från Argentina, vokalgruppen Melomania,

med ett 90-minutersprogram i ett fullsatt Galleri.

 

Det blev mycket tango den kvällen. Holiday Singers började med en Piazzola-tango, som följdes av Taubemelodier inspirerade av hans tid i Argentina

och besök i Guatemala. Det senare gladde inte minst Guatemalas svenska generalkonsul Margareta Eidensten, som passade på att gästa oss.

(Det är inte osannolikt att hon blev inspirerad att bli medlem, då hon tog med sig en ansökningsblankett.)

 

Sedan avlöste Melomania med en rad exempel på folkmusik från olika delar av Argentina; alla naturligtvis med tangorytmer.

Detta förtydligades med hjälp av diverse rytminstrument som trakterades av gruppmedlemmarna samt genom altsångerskans graciösa dansrörelser.

Efter en stunds vätskepaus för såväl sångarna som de entusiastiska åhörarna fick vi glädjen att lyssna till ytterligare en rad sånger

av de båda grupperna, som under stort jubel avslutade med ett gemensamt framträdande.

 

 

 

Ulf Du Rietz