Biodling i skärgården

Den 15 september berättade Birgitta och Lennart Axelsson om sin biodling på Torö för en entusiastisk skara medlemmar. Åhörarna fick av Birgitta med

visst stöd av Lennart en god lektion om bisamhällets liv och om hur man kan medverka till att de ger biodlaren ett bra utbud av god och nyttig

honung.

 

Birgitta var en så god föreläsare att vi plötsligt upptäckte att en timme hade förflutit men ändå ville höra mer. God var även honungen som vi fick prov-

smaka och som de flesta köpte en burk av. Vi beklagade alla medlemmar som hade missat den kvällen på Ljuset.

 

Rapporterar klubbmästaren