Torsdagspromenad

Torsdagen den 12 oktober träffas vi kl. 11.00 vid pråmen Nordens Ljus vid Kungsholms Strand.

Vi går till Medetidsmuseet på Strömpartärren, som stänger igen den 5 november. Kl.13.00 har de en 30 minuters visning.

Det finns ingen förtäringsmöjlighet på museet så jag hoppas på väder som ger oss möjlighet till picknick utanför museet.

Varmt välkomna!

önskar

Inger