Medlemsinformation

Kära Nordens Ljus-medlemmar!

Vi har just påbörjat ett nytt verksamhetsår och har hittills avverkat fyra torsdagsaktiviteter –  varav en medlemskväll, – sista tisdan, en månadsfest och vernissage. Många har Ni varit som deltagit i dessa aktiviteter.

Båten har nu – efter 29 år vid Museikajen – legat vid Kungsholmsstrand sedan juli 2013 på ett tillfälligt bygglov som sträcker sig fram till den 5 april i år. Det har under hand visat sig att på den adress vi nu ligger ”skall området bevaras som vattenområde”. 

Vi i Aktiebolag- och Klubbstyrelser arbetar med att söka ny kajplats. Vi kommer att ligga kvar på nuvarande plats tills vi fått en permanent plats. sVi återkommer när vi har mer information.